Jurusan Pemesinan

Teknik Mesin merupakan salah jurusan yang cukup diminati. Program studi ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang memiliki bekal pengetahuan dasar teknik pemesinan sehingga mampu merancang, membuat, menggunakan, dan mengelola mesin dan sistem yang berkaitan dengan permesinan.