NIPM: 3310221804830001
NIP: -
NUPTK: 6750761663130132
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Klaten, 18 April 1983
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Teknik Informatika
Status: Guru Tetap Yayasan
Jenis GTK: Guru Produktif
Alamat : Ngemplak Glagah Jatinom Klaten

085643055928
sririyanto@gmail.com
http://facebook.com/aslipulsa